Wat is dit? Valse trots of wan­beleid?

 

Nederland laat Europese miljoenen voor voedselbanken al jaren onbenut.

 

De voedselbanken worden overlopen en de verwachting is dat het aantal mensen dat er, onder invloed van de crisis, een beroep op moet doen de komende tijd met nog eens vijftig procent zal toenemen. Nu al leeft meer dan 1 miljoen mensen – gewoon in Nederland bedoelen we dan inderdaad – onder de armoedegrens en kinderen die zonder ontbijt op school verschijnen zijn helaas allang geen uitzondering meer. De voedselbank dus. Goed dat die er is.

 

Tot nu toe kregen voedselbanken overigens geen enkele financiële steun vanuit de overheid en waren ze voor honderd procent afhankelijk van inzamelingen en donaties van particulieren, bedrijven, gemeenten en provincies. Wel heeft het kabinet – speciaal omdat het crisis is – vier miljoen euro vrijgemaakt voor het geval de voedselbanken niet in staat zijn om voldoende geld in zamelen voor calamiteiten. Mooi toch? Ja dat is het. Al is er in deze een heel grote maar.

 

Er blijkt namelijk een Europees fonds te bestaan dat onder meer bedoeld is ter ondersteuning van voedselbanken. Alleen blijft dat fonds door Nederland al jaren onbenut. Waar bijvoorbeeld Frankrijk er al een half miljard (!) uit krijgt, maakt Nederland er simpelweg geen gebruik van omdat wij, rijk land als we zijn, die subsidie niet nodig zouden hebben. 

 

Genoemd Europees fonds werkt als het ware als een hefboom. Wanneer een land er een beroep op doet, moet het vijftien procent zelf inleggen. In de praktijk wil dat zeggen dat als Nederland structureel negen miljoen zou investeren, we zestig miljoen euro kunnen terugverwachten uit dat fonds. Blijft er over 51 miljoen euro. Hoeveel granenontbijtjes, groentepakketten, potten pindakaas en pakken yoghurt zouden dat zijn? Hoeveel rammelende kindermaagjes gevuld? Inderdaad!

 

Onbegrijpelijk dus dat Nederland deze subsidieboot al jaren afhoudt. Vandaar een oproep van de Voedselbanken Nederland – en alle Nederlanders die niet zonder hun hulp kunnen – aan de staatssecretaris van Sociale Zaken, Van Ark, om de komende periode nu eens wél aanspraak te gaan maken op Europees subsidiegeld (dat verzoek werd al eerder gedaan maar telkens, ook dit jaar weer, afgewezen). Het doet geen pijn en het is ook niets om je als land voor te schamen, zou ik zeggen. Kinderen die zonder ontbijt de deur uit worden gestuurd en meer dan 1 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens, dát is pas iets om je als overheid voor te schamen.

 

Bron: NOS

 

Door: Brigitte Bormans

Brigitte werkte jarenlang als culinair journalist en schreef twee kookboeken. In 2004 werd ze directeur/eigenaar van Erfgoed Logies. Maar zonder schrijven kan ze niet. Gelukkig zag Franska wel iets in haar columns, kwam van het een het ander en mag er nu ook over andere zaken worden geschreven.

Afbeelding van Brigitte Bormans