Jet heeft schoon genoeg van haar schoonmoeder

 

‘Alsof ze ontkent dat ik überhaupt de moeder ben van onze baby – mijn baby.’ 

 

 

 

‘Het was geen liefde op het eerste gezicht tussen mijn schoonmoeder en mij, want haar zoon is haar alles en geen enkele vrouw is goed genoeg voor haar oogappel. Maar toen ik zwanger was leek ze toch een beetje te ontdooien. Alsof ze zich ervan bewust werd dat er zonder mij geen kleinkind onderweg zou zijn en ze er misschien ook wel goed aan zou doen om een beetje vriendelijkheid te betrachten als ze een leuke band met haar kleinkind zou willen opbouwen. Met haar gaan winkelen voor de babyuitzet – wat haar ineens ‘zo verdomde gezellig’ leek – heb ik afgehouden. Dat ging me net een stapje te ver. Maar behalve dat liet ik haar begaan en deed ik meer dan anders mijn best om onze verstandhouding te verbeteren.

 

Dat leek aardig te lukken. In ieder geval totdat onze zoon werd geboren. Al vanaf het moment dat ze hem voor het eerst zag – hij was notabene nog geen halve dag oud – was het één grote serenade over hoeveel en hoezeer ons mannetje op zijn vader lijkt. Alles, maar dan ook echt alles, is volgens haar één grote gelijkenis met toen haar zoon zo klein was. Hemeltjelief! Heb ik die ogen al gezien? Zijn oortjes? Die handjes? Hoe hij lacht? Ze kan er maar niet over uit hoe sterk die kleine man op haar kleine mannetje lijkt. En terwijl ze daarover schettert kijkt ze mij werkelijk waar niet één keer aan. Alsof ik überhaupt niet meer besta. Alsof mijn taak erop zit nu ik haar kleinzoon gebaard heb.

 

Mijn man reageert niet op haar. Dat doet hij al nooit namelijk. Niet op haar claimgedrag, niet op haar gemopper en nu ook niet op haar lofzangen. Murw is hij van haar geworden, zegt hij. Waarschijnlijk is dat de reden dat ze zich nu vol overgave op mijn zoon heeft gestort. Ik erger me daar mateloos aan en stel alles in het werk om haar te ontlopen. Ze zei laatst dat ze het zich waarschijnlijk verbeeldt, maar dat ze even de indruk had dat ik haar kleinzoon bij haar weg wil houden. Ik zei dat het meer zo is dat ík een beetje moe van háár wordt. Volgens mij was dat voor het eerst sinds onze kennismaking dat ik heel even tot haar doordrong. Al is het uitgesloten dat ze ervan leert. Daar is ze volgens mijn man te oud en te zelfingenomen voor.’

 

Jets naam is vanwege privacy gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.

 

Moet jou ook iets van het hart en wil je dat (anoniem) met ons delen? Stuur dan een mail naar info@franska.nl onder vermelding van ‘Dit moet ik even kwijt’.