Dit is een van de belangrijkste gesprekken van je leven

 

Je moet er niet aan denken, maar jaarlijks horen in Nederland duizenden mensen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Getallen die pas echt wat zeggen als het om jou of je dierbaren gaat.

 

 

 

Natuurlijk wil je dan de laatste fase van je leven zo goed mogelijk beleven en waardig afsluiten. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die goede palliatieve zorg krijgen de kwaliteit van hun leven naar het einde toe ook als goed ervaren. Maar dan is het wel heel belangrijk dat je weet wat de mogelijkheden zijn en dat de mensen om je heen weten wat je wil. Ook al wordt je lichaam niet meer beter, als je weet hoe je leven zo goed en prettig mogelijk blijft, kan het je nog veel te bieden hebben.

 

Palliatieve zorg is gericht op het welzijn van de patiënt en helpt het laatste deel van het leven zinvol te houden. (Dit is dus niet hetzelfde als palliatieve sedatie, waarbij een arts je in slaap brengt als je nog maar kort te leven hebt en erg veel pijn hebt of benauwd bent.)

 

In de laatste fase van je leven wil je misschien nog dingen doen die je belangrijk vindt en daar kan palliatieve zorg bij helpen. Want juist als je ongeneeslijk ziek bent moet je samen met je naasten een aantal keuzes maken. Misschien wil je zo lang mogelijk blijven werken, of juist nog die ene reis maken. Wie wil je nog zien of spreken? Wil je begraven worden of juist gecremeerd en welke muziek vind je dan bij je afscheid belangrijk? Weten je naasten wat je in de laatste fase van je leven wil? En is er nagedacht over orgaandonatie of euthanasie?

 

Geen gemakkelijk gesprek om te voeren, maar misschien wel het belangrijkste gesprek van je leven, nu het nog kan en je er wellicht nog genoeg tijd, rust en energie voor hebt. Belangrijk voor jezelf, omdat je de kwaliteit van je leven in deze laatste fase misschien als beter ervaart, en voor degenen die achterblijven, zodat zij straks kunnen terugkijken op een mooi afscheid.

 

Vandaag start een landelijke campagne om mensen die niet meer beter worden en hun naasten te informeren over de mogelijkheden van deze vorm van zorg. In de campagne staan de verhalen van drie ongeneeslijk zieke mensen centraal. Zij zijn geportretteerd door een kunstschilder en hebben hun eigen portret aangevuld met de dingen die zij nog belangrijk vinden in hun laatste levensfase. Zodat ze ‘leven toevoegen aan de dagen en niet de dagen aan het leven’ (Cicely Saunders).

 

Beeld: Over Palliatieve Zorg

 

 

 

Door: Irene Smit

Irene is redacteur bij Franska.nl. Met haar man, twee pubers en een teckel woont ze in Haarlem. Ze zou graag willen zingen als Ella Fitzgerald en koken als Nigella Lawson. Tot het zover is, blijft ze lekker schrijven over allerlei zaken die haar verbazen.

Afbeelding van Irene Smit