Even het nieuws doornemen

 

Mijn ouders vertelden eens dat, nadat mijn zus en ik redelijk snel na elkaar ter wereld waren gekomen, mijnheer pastoor een jaar na mijn geboorte kwam vragen wanneer nummer drie zou komen. 

 

 

 

Mijn vader heeft vervolgens mijnheer pastoor de deur uit en de trap af gegooid. Er zijn bij dit incident twee zaken die ik tot op de dag van vandaag betreur, namelijk dat ik te jong was om dit bewust mee te maken, en dat wij toen slechts één hoog woonden.

 

Ik moest hieraan denken vanwege de komende verkiezingen. Diezelfde mijnheer pastoor gaf in die tijd de zondag voor de verkiezingen ongevraagd advies op welke partij de beminde gelovigen geacht werden te stemmen: de KVP natuurlijk.

 

De eerste verkiezing waaraan ik mocht meedoen waren de gemeenteraadsverkiezingen van 1970. Je moest destijds 21 zijn -volwassen dus – om je stem te laten horen. Ik woonde in Amsterdam en – ik ga ervan uit dat dit tussen ons blijft – heb op de Kabouterpartij van Roel van Duijn gestemd.

 

Mijn eerste Tweede Kamerverkiezing was in 1972; na een lange, zeer lange formatie, maar niet zo lang als de afgelopen formatie, ontstond het beroemde dan wel beruchte Kabinet-Den Uyl.

 

Er wordt – terecht – veel geklaagd over de versnippering, nu er twintig partijen in de Tweede Kamer zitten.

 

In 1972? Toen waren er veertien partijen, waarvan alleen PvdA, D66 en de SGP nog bestaan. KVP, AR en CHU zijn opgegaan in het CDA en Boer Koekoek is Boerin Van der Plas geworden; de rest is verdwenen of opgegaan in andere partijen.

 

Opvallend: de PvdA en het latere CDA waren ongeveer even groot, rond de 45 zetels, de VVD slechts de helft daarvan.

 

Stemadviezen van bovenaf kennen wij gelukkig allang niet meer, wel deed Maarten van Rossem de volgende aanbeveling: stem niet op een partij die racistisch en/of fascistisch is, en niet op een partij die wil dat wij uit de Europese Unie stappen. Kijk maar naar Engeland en je ziet hoe rampzalig de gevolgen zijn. Zo’n advies kan ik nog net wel verdragen.

 

Alles is slecht aan die ongevraagde adviezen vroeger vanuit de kerk, de vakbond, maar ook door verschillende kranten. Een erg vervelend gevolg van onze keuzevrijheid is wel die enorme hoeveelheid partijen.

 

Enkele namen: Jezus Leeft, Voorrang voor Fietsers, Nederland met een Plan, Zwarte Piet is Zwart, Hart voor Vrijheid, Alliantie.

 

Raadsel: één van bovenstaande partijen heb ik zelf verzonnen. Welke denk je?

 

Henk Krol doet natuurlijk ook weer mee. Hij is aan zijn twaalfde partij begonnen, na elf maal met ruzie te zijn weggegaan. Zijn nieuwste partij? Lijst Henk Krol, genoemd naar enig lid en waarschijnlijk enige kiezer.

 

Wat ik bijzonder vind bij al dat geklaag over versnippering, is dat als twee partijen (PvdA en GroenLinks) besluiten samen te gaan, er vooral over de problemen en de verschillen wordt gepraat en geschreven. Ik zou zeggen: wees blij dat er een partij minder is.

 

Ik wil nog één probleem over de verkiezingen met jullie bespreken, namelijk de Waterschapsverkiezingen. Ik begrijp daar niets van. Ik word geacht te weten wat de waterschappen doen (vind ik redelijk) en word geacht een mening te hebben over wie dat het beste kan (vind ik onredelijk).

 

De waterschappen gaan over de beheersing van het water, dus de dijken, omgaan met droogte en met overvloedige regenval etcetera. Hartstikke belangrijk, maar ik heb daar geen verstand van.

 

Mij wordt toch ook niet gevraagd wie het beste het weer voor mij in de gaten kan houden? Ik heb een voorkeur voor Gerrit Hiemstra, vind Marco Verhoef ook goed, evenals Willemijn Hoebert en Peter Kuipers Munnike, hoewel de laatste wat slechter uit zijn woorden komt.
Maar kiezen tussen deze vier? Dat kan ik niet.

Door: Nico van de Berg

Nico stond na zijn studie Engels voor de klas en hij eindigde zijn carrière als rector. Maar de liefde is niet over nu hij pensionado is, want hij duikt nog regelmatig in de Engelse literatuur. Dit wisselt hij af met het luisteren van muziek, met hier en daar een poging om zelf de gitaar te bespelen. Als fervent krantenlezer en nieuwskijker houdt hij voor ons de week bij.