Even het nieuws doornemen

 

Ik ben echt niet zo gauw boos. Maar dinsdagavond stond ik op het punt een schoen naar de televisie te gooien

 

 

Toen Mark Rutte vertelde wat er uit het crisisberaad van het kabinet was gekomen. Net op tijd verwisselde mijn vrouw die schoen voor een slof, zodat er geen onherstelbare schade ontstond.

 

Waarom schoot ik uit mijn slof? Mark Rutte vertelde – met droge ogen – dat het kabinet had besloten alles anders te gaan doen. Met spoed zouden nu de grote problemen worden aangepakt, zoals de financiële compensatie voor de ouders van het toeslagenschandaal, de Groningers van wie de woning op instorten staat en de woningnood en, eindigde hij na een korte veelbetekenende pauze: meer aandacht voor de provincie en niet altijd de focus op de Randstad.

 

Mijn boosheid? Hij zei er twee dingen niet bij, namelijk dat hij dit alleen maar zei omdat alle regeringspartijen zo verschrikkelijk hadden verloren bij de verkiezingen en de BBB de grootste was geworden; en dat hijzelf al 13 jaar minister-president is, dat hij verantwoordelijk is voor het ontstaan van veel van deze grote problemen en dat hij al die jaren die zaken heeft laten dooretteren zonder in te grijpen of erger zoals in Groningen, de ellende willens en wetens heeft verergerd door – ondanks alle waarschuwingen – steeds meer gas uit de grond te halen. Het lijkt alsof Rutte geen actieve herinnering heeft aan zijn premierschap van 13 jaar.

 

Nieuwe ministers krijgen van Rutte altijd te horen: Denk erom, geen beslissingen nemen, alles op zijn beloop laten, desnoods een commissie instellen, en als je een rechtszaak verliest, gewoon in hoger beroep gaan. Ja, dat kost veel geld, maar dat betaalt de belastingbetaler wel. Bijzonder voorbeeld van deze week? Minister Piet Adema van Landbouw moet het probleem van de wolf oplossen. Je weet, de wolf doodt soms schapen, soms een flink aantal, maar is een beschermd dier. Dus wat doet ons aller Piet? Niets, helemaal niets. Hij wil eerst een brede maatschappelijke discussie over de wolf. Daarin mogen boeren meepraten, net als vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren, en natuurlijk de schapen en de wolf zelf, mag ik toch hopen.

 

Mijn voorstel: vraag Veronica voor de schapen, maar pas op dat het geen wolf in schaapskleren is; en vraag Bor de Wolf. Bij Bor oppassen dat je hem niet tegen de haren instrijkt (moet je eigenlijk nooit doen bij wolven), want dan vertrekt hij naar het Enge Bos. Sorry, maar ik word enorm cynisch van dit soort oeverloos gezwam. Nee, Piet Adema, niks brede maatschappelijke discussie, je moet een beslissing nemen!

 

Je hoeft echt geen expert te zijn om het succes van de BBB te kunnen verklaren. Daar zijn namelijk twee oorzaken voor. Ten eerste lukt het Caroline van der Plas als een eerlijke en aardige vrouw over te komen. Zij geeft onomwonden antwoorden. Ik ben het vaak niet met haar eens, omdat zij het stikstofprobleem naar mijn mening niet altijd serieus genoeg neemt, omdat zij zich weinig aantrekt van wetgeving, en omdat zij een meldpunt om te klagen over linkse docenten wil instellen, maar zij maakt een oprechte indruk.

 

Daarnaast kon de BBB zo groot worden, omdat er een enorm wantrouwen is ontstaan tegen de huidige manier van regeren, die bestaat uit niet eerlijk zijn, om zaken heen draaien, en vooral: zo veel mogelijk niets doen.

 

In plaats van er lering uit te trekken gaan Rutte en Hoekstra gewoon op dezelfde weg door. Plotseling hebben zij Caroline altijd al een prachtvrouw gevonden en bood Wopke haar zelfs het erelidmaatschap van het CDA aan, omdat hun beider partijen ‘zo veel raakvlakken hebben’.

 

En dat terwijl deze week voor kinderen van ouders in financiële problemen het gratis ontbijt op scholen werd geïntroduceerd en bekend werd dat er weer een groep mensen (10.000!) door fouten van de overheid ten onrechte onder het sociaal minimum was gekomen.

Wat laat Mark Rutte, als hij binnenkort opstapt, toch een supergaaf land achter.

Door: Nico van de Berg

Nico stond na zijn studie Engels voor de klas en hij eindigde zijn carrière als rector. Maar de liefde is niet over nu hij pensionado is, want hij duikt nog regelmatig in de Engelse literatuur. Dit wisselt hij af met het luisteren van muziek, met hier en daar een poging om zelf de gitaar te bespelen. Als fervent krantenlezer en nieuwskijker houdt hij voor ons de week bij.