Voor goede ideeën moet je bij de ChristenUnie zijn

Want zeg nou zelf: als we alle beleidsambtenaren op stage konden sturen?

 

 

Heb je dat meegekregen van de week? Dat de ChristenUnie voorstelt om iedere beleidsambtenaar van Carola Schoutens ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verplicht stage te laten lopen op een boerderij of bij een natuurorganisatie? Ik zeg boerderij! Want als de praktijkkennis van deze ambtenaren – en aan die kennis schijnt het dus te schorten – ergens opgevijzeld kan worden dan is het wel bij een boer. Nog voor het krieken van de dag uit de veren om je handjes te laten wapperen en onderwijl door je eigen ministerie gebombardeerd worden met maatregelen die je het boeren allesbehalve makkelijker maken, je dwingen tot mega-investeringen of je aanmoedigen om het bijltje erbij neer te gooien.

 

Ik vind het zo’n top plan dat behalve het ministerie van Landbouw nog meer ministeries een verplichte stage voor beleidsmakers zouden moeten invoeren.

 

Te beginnen met Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarvoor snuffelstages gaan gelden op de verschillende afdelingen van zowel verzorgings- en ziekenhuizen als de thuiszorg en waarbij de stagevergoeding navenant en marktconform wordt. Hoe zou ze dat bekomen? Dat ze zich uit de naad moeten werken voor een vaak bescheiden salaris, zonder hun patiënten de zorg te kunnen bieden die ze feitelijk toekomt? En wat te denken van die eindeloze papierwinkel die bijgehouden moet worden? Zouden ze zich daaraan houden of zouden ze die per omgaande afschaffen?

 

Voor de beleidsmakers van Justitie gaat het motto ‘geen woorden maar daden’ in. Wat wil zeggen geen mooie woorden meer als dat het gedrag van de relschoppers ‘volstrekt ontoelaatbaar en verwerpelijk is’, maar samen met de ouders van de minderjarige raddraaiers een puik plan opstellen om de veroorzaakte schade terug te betalen en niet opgeven voordat de laatste cent in ingelost.

 

Voor het ministerie van Financiën ligt er hier een uitgelezen kans om op te trekken met de collega’s van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toeslagenaffaire. Alle dossiers worden keurig verdeeld onder alle verantwoordelijke beleidsmakers. Met als opdracht net zo lang door te modderen totdat alle dossiers zijn opgelost, weggewerkt en gladgestreken en alle slachtoffers gecompenseerd en in ere hersteld.

 

Als ik daar een deadline op mag zetten, dan kies ik voor de komende kerst. Ondoenlijk? Zo erg als het voor de gedupeerden was zal het niet worden en elk dossier dat niet mee hoeft naar een eventueel volgend kabinet is er één. Te meer omdat er sowieso nog genoeg dossiers overblijven.

 

 

 

Door: Brigitte Bormans

Brigitte werkte jarenlang als culinair journalist en schreef twee kookboeken. In 2004 werd ze directeur/eigenaar van Erfgoed Logies. Maar zonder schrijven kan ze niet. Gelukkig zag Franska wel iets in haar columns, kwam van het een het ander en mag er nu ook over andere zaken worden geschreven.

Afbeelding van Brigitte Bormans