Einde van de avondklok

 

Na een hoop gedoe was ie er, de avondklok. Maar het ziet ernaar uit dat hij vanavond verdwenen is…

 

 

Volgens het kabinet is het een noodzakelijk middel om het aantal besmettingen tegen te gaan. Maar ik kan er maar niet aan wennen, aan het idee dat ik vanwege een avondklok na negen uur de deur niet meer uit mag. En ik kijk tegen negenen om de vijf minuten zenuwachtig op mijn horloge als mijn huisgenoten nog niet binnen zijn.

 

Voor zoveel mensen, zoals jongeren of mensen die alleen wonen, is het echt een gruwel, deze maatregel. Ze kunnen geen kant meer op en eenzaamheid ligt op de loer. Maar zeer waarschijnlijk wordt de avondklok per direct, vandaag nog, opgeheven.

 

Stichting Viruswaarheid spande een zaak aan tegen de Staat omdat zij vindt dat de ‘inperking van grondrechten, die zijn verankerd in de grondwet en internationale verdragen, niet zomaar terzijde kunnen worden geschoven’. Vandaag oordeelde de rechter dat de maatregel inderdaad op verkeerde gronden is genomen en dat de avondklok per direct van tafel moet.

 

‘De avondklok maakt een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Daarvoor is een zeer zorgvuldige besluitvorming nodig.’ Volgens de rechter was de betrokkenheid van de Eerste en Tweede Kamer bij de besluitvorming wel nodig, omdat de situatie niet acuut genoeg was. ‘Een verstrekkende maatregel op basis van een noodwet mag slechts gegeven worden als zich daadwerkelijk een acute noodsituatie voordoet, die bovendien niet met andere, minder vergaande middelen is op te lossen.’

 

Misschien een beetje ingewikkelde materie? In dit filmpje van de Haagse rechtbank word je klip en klaar uitgelegd waarom de rechter de maatregel van de avondklok van tafel veegt.

 

 

In een eerste reactie laat Minister Grapperhaus van Justitie weten dat hij de uitspraak eerst gaat bestuderen.

 

 

Update 14.45 uur:

Het demissionaire kabinet gaat tegen deze uitspraak in beroep en wil dat de rechter de uitspraak schorst tot de zaak in hoger beroep behandeld is. Vanmiddag om 16.00 uur buigt het hof in Den Haag zich over dit schorsingsincident. Ook al moet de avondklok per direct worden opgeheven, vraagt Rutte de Nederlanders toch met klem om zich er wel aan te houden vanwege de noodzaak om het coronavirus in te dammen.  

 

 

Update om 16.30 uur:

Op dit moment is de zitting geschorst aangezien de juristen van Viruswaarheid de rechters heeft gewraakt.

 

Bij wraking wordt een procedure bij de rechtbank gestart, die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter te beoordelen. Omdat het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep van de Staat tegen het opheffen van de avondklok aanstaande vrijdag al inhoudelijk wil behandelen, maakte de actiegroep Viruswaarheid hier bezwaar tegen, Naar eigen zeggen krijgen ze onvoldoende tijd van het gerechtshof om de zaak goed voor te bereiden. Maar omdat het gerechtshof hun bezwaar terzijde legde, protesteerden de juristen van Viruswaarheid hiertegen en betichtten zij de rechters van vooringenomenheid en wraakten zij de rechters. 

 

Bron: NOS, NU.nl

Door: Irene Smit

Irene is redacteur bij Franska.nl. Met haar man, twee pubers en een teckel woont ze in Haarlem. Ze zou graag willen zingen als Ella Fitzgerald en koken als Nigella Lawson. Tot het zover is, blijft ze lekker schrijven over allerlei zaken die haar verbazen.

Afbeelding van Irene Smit